Biz hakda

Biz kim?

“Yongchao Plastic Technology Co., Ltd.” 1996-njy ýylda Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Huangjiang şäherinde döredildi.Bar bolan iki ösümlik bar;Birinji zawod 10,000m² meýdany, ikinji zawod 20,000m² meýdany, zawodyň umumy meýdany 30,000m².Önümiň ösüşi, galyndy dizaýny, elektron in engineeringenerçiligi, ýokary hilli in engineeringenerçilik we ofis dolandyryş işgärleri ýaly 500-e golaý işgär işgärleriň umumy sanynyň 30% -ini tutýar;Galyndy öndürmek, sanjym galyplary, SMT / DIP, pürküji çaphana, taýýar önüm ýygnamak bäş önümçilik bölümi bilen;Professional plastmassa galyndy we plastmassa önümleri, ýokary tehnologiýaly önümçilik kärhanalarynyň biri hökmünde elektron taýýar önüm ýygnamak.

3. 二厂 外观 图 -2-2

Biz näme edýäris

“Yongchao Plastic Technology Co. Ltd. ideg, akylly sanitariýa enjamlary, awtoulag, täze energiýa, akylly öý, akylly bilim, sarp ediş elektronikasy we ýokary derejeli saçak önümleri we beýleki pudaklar;We ISO 9001 hil kepillendiriş ulgamy, ISO14001 daşky gurşaw sertifikaty ulgamy, IATF16949 awtoulag hil ulgamy, ISO13485 lukmançylyk sertifikat ulgamy.Kompaniýa, ösen akylly önümçilik kärhanalaryny institusionallaşdyrmak we standartlaşdyrmak üçin halkara hil sertifikasiýa ulgamynyň standartlaryna laýyk gelýär.

Uly tehniki işgärler topary we tejribeli in engineeringenerçilik, hil we önümçilik dolandyryş topary bar.Kompaniýa her ýylda 600-den gowrak plastmassa galyp, 80T-den 1300T-e çenli jemi 65 toplum öndürýär;SMT / DIP we gurnama ussahanasy 100,000 synply tozansyz ussahanadyr we dürli görnüşli önümçilik barlagy, synag we beýleki synag enjamlary bilen doly üpjün edilendir.Güýçli kepillik, zähmet, zähmet, ussatlyk bilen üpjün etmek üçin ýokary, inçe, ýiti galyp dizaýny, önüm gözleglerinden we ösüşinden başlap, giňişleýin çözgütleri üpjün etmek üçin “yongchao” kompaniýasynyň, galyp, plastmassa, elektron ýygnagynyň özenidir. bir nokatly hyzmaty öndürmek, gaplamak we ibermek.

“Yongchao Plastic Technology Co., Ltd.”

takmynan_us_2
Surat goşuň
takmynan_us_3
Surat goşuň

Biz kim?

Ylmy we tehnologiki täzeliklere esaslanyp, hiline bil baglap, ýongçao topary kärhananyň yhlas, şatlyk, jogapkärçilik, takyklyk we kämillik ruhuna eýerýär, müşderiler üçin ýeňiş gazanmak üçin hünär çözgütleri hödürleýär.

Wezipeler:

Müşderiler üçin has ýokary baha döretmek;Işgärler üçin ösüş platformasyny döretmek;Maýa goýujylar üçin iň oňat iş mümkinçiliklerini üpjün ediň;Jemgyýet ösüşine goşant goşuň;

Görüşler:

Müşderileriň iň oňat hyzmatdaşy bolmak, galyndy, sanjym galyplary, elektron taýýar önümler barada giňişleýin çözgüt bermek, müşderiler üçin iň uly bahany döretmek.

Esasy gymmatlyklar:

Bütewilik, dogruçyllyk we ygtybarlylyk, zähmet, tygşytlylyk, hünär ünsi, deňlik we özara söýgi, üznüksiz täzelik, ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygy.

Iş filosofiýasy:

Birinji synpyň hilini, üznüksiz gowulaşmagyny üpjün etmek, müşderileriň isleglerine, hiliň giňişleýin kepillendiriş ulgamynyň ornaşdyrylmagyna, maksat hökmünde müşderileriň talaplaryny doly kanagatlandyrmak üçin.

takmynan_us_ 21

Kompaniýanyň kärleri we hormat şahadatnamalary

takmynan 11

Techokary tehnologiýaly kärhananyň şahadatnamasy

takmynan_us_1

ISO 9001 hil ulgamy, ISO 14001 daşky gurşaw ulgamynyň şahadatnamasy

Us6 hakda

IATF 16949 Awtoulagyň hil ulgamy ISO 13485 lukmançylyk sertifikat ulgamy

Önümçilik ussahanasy we kompaniýanyň enjamlary

Yongchao-da bäş sany önümçilik bölümi bar, olar takyk galyndy öndürmek ussahanasy, sanjym galyplary ussahanasy, ýüpek ekran sepmek ussahanasy, SMT SMT ussahanasy, taýýar önüm ýygnamak ussahanasy;Şolaryň arasynda SMT we taýýar önüm ýygnamak ussahanasy ýüz müň tozansyz ussahanadyr, pürküji ussahanasy on müň tozansyz ussahanadyr.

takmynan_us14

Galyndylary gaýtadan işleýän enjamlar

Takyk galyp ussahanasy

takmynan_us20
takmynan_us16

Sanjym galyplary ussahanasy

Takyk galyp ussahanasy

takmynan_us17
takmynan_us18

SMT / DIP ussahanasy

Elektron taýýar önüm ýygnamak ussahanasy

takmynan_us20

Ofis gurşawy we zawod gurşawy

Ofis gurşawy

ABOUT_US10
HAKYNDA

Zawod gurşawy

9 HAKYNDA

ISO 9001 hil ulgamy, ISO 14001 daşky gurşaw ulgamynyň şahadatnamasy

Näme üçin bizi saýlamaly?

_us_img hakda

Tejribe

Plastmassa galyndy dizaýny, galyp ýasamak, sanjym galyplary, ýangyç sepmek, ýüpek ekrany çap etmek, elektron önümlerini ýygnamak boýunça baý tejribe.

Şahadatnamalar

CE, RoHS, FCC, ETL, ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 13485 we ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasy.

Hil kepilligi

100% köpçülikleýin önümçiligiň garramagy synagy, 100% material barlagy, 100% funksional synag.

Gözleg we barlag bölümi

Gözleg we barlag toparyna elektron inerener, gurluşyk inereneri we galyp dizaýneri girýär.

Çözgütleri beriň

Dolandyryşyň doly integrasiýa çözgütleri bilen üpjün ediň.

Häzirki zaman önümçilik zynjyry

Galyndy, sanjym galyplaýyş ussahanasy, önümçilik we gurnama ussahanasy, ekran çaphana ussahanasy, SMT / DIP ussahanasy ýaly ösen awtomatiki önümçilik enjamlary ussahanasy.