Enjamlar

Sanjym bölümi

Biz uly tejribä eýe we millionlarça galyndy bölekleri öndürdik.Häzirki bazar bäsleşiginde dürli önüm öndürmek üçin plastmassa ulanylýar.Plastmassa galypdan ýasalan bölekleri ýasamak isleseňiz, ulanmaly ilkinji tehnologiýalaryňyzyň biri, belli bir taslamaňyz üçin iň gowy saýlaw boljak Injeksiýa galyplaýyş prosesi.Sanjym galyplaýyş ussahanamyzda 80 tonnadan 1300 tonna çenli 74 sany sanjym galyplaýjy maşyn bar.

_MG_2358

Önümçilik ussahanasy

_MG_2365

Önümçilik ussahanasy

Boýag sepmek / küpek ekran çap bölümi

Dürli müşderileriň önüm zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyzda 10 derejeli tozansyz ussahana bar, şol sanda bir 2 palto, 2 çörekli awtomatiki orbital pürküji liniýa we bir 5 ok we 6 okly awtomatiki pürküji liniýa.Ekranda çap etmek, nagyşlamak, gyzgyn möhürlemek, bellik maşynlary we başgalar ýaly beýleki enjamlar bar ...

喷涂 线 (1)

Spreý çyzygy

_MG_2625

Spreý çyzygy

_MG_2663

Spreý çyzygy

喷涂 线 (3)

Spreý çyzygy

Gurnamak prosesi

Bizde SMT we DIP önümçilik mümkinçilikleri bar, gurşunsyz we RoHS laýyk hyzmatlar, doly elektrik synagy we baha bermek.Şeýle hem, halkara derejesine ýetýän professional gaplamalarymyz bar.

Wagtynda we amatly bahalarda berilýän ýokary hilli önümleri we hyzmatlary öndürmäge borçlanýarys.Biziň maksadymyz, umumy hyzmat hilimiz arkaly müşderilerimiziň önümlerine gymmatlyk goşmak.Şeýle hem önüm dizaýny, prototip ýazmak we pes göwrümli önümçiligi goldamak ýaly in engineeringenerçilik hyzmatlaryny edýäris.

Elektron bölümi_3

Elektronika bölümi

Elektron bölümi_1

Elektronika bölümi

Elektron bölümi_2

Elektronika bölümi

Elektron bölümi_4

Elektronika bölümi

Önüm ýygnamak ussahanasy

Dürli önümleri ýygnamakda 8 ýyldan gowrak tejribämiz bar.

Şol sanda kiçi enjamlar, displeý enjamlary, elektron tagtalar, simsiz enjamlar, akylly hajathana, süpüriji robo.

电子 部 (10)

Gurnamak prosesi

_MG_2510

Gurnamak prosesi

IMG20220813111959

Gurnamak prosesi

IMG_4045

Gurnamak prosesi

Galyp ýasamak

Köp boşlukly galyplary, arassa plastmassa galyplary, galyplary, inçe diwar galyplaryny we başgalary hödürleýäris.Size sanjym galyplaryny we galyndy önümlerini öndürsek, bu galyndy we galyndy önümçiligini tygşytlar.Industrieshli pudaklar üçin islendik görnüşli plastmassa galypdan ýasalan bölekleri öndürýäris, bu siziň kompaniýaňyza laýyk bolar.

2

Galyp ýasamak

1

Galyp ýasamak

1

Galyp ýasamak

3

Galyp ýasamak

QA synag enjamlary

Önümiň hilini üpjün etmek üçin ongongçao doly gözleg gurallaryny, desgalary we gözleg ussahanalaryny döretdi.Hil ulgamymyz RoHS we REACH laýykdyr.Şeýle hem duz sepmek synagy, hemişelik temperatura we çyglylyk synagy, täsir synagy we damja synagy ýaly dürli synaglary geçirip biler.Eritme akymynyň görkezijisi, RoHS synagçysy, CMM, XRF synagçysy, kolorimetr, reňk analizatory we ş.m. Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin köp synag tejribämiz bar.

Hil kepilligi_6

Synagy taşlamak

Hil kepilligi_3

Ygtybarly synag enjamy

Hil kepilligi_5

Täsir synagy

Hil kepilligi_7

QA synag enjamlary

Hil kepilligi

RoHS synag enjamy

Hil kepilligi_1

Eriş akymynyň görkezijisi

Hil kepilligi_8

Gödeklik barlaýjy