Lukmançylyk silikon maskasynyň sanjym galyplaryny gaýtadan işlemek

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Lukmançylyk silikon maskasynyň sanjym galyplaryny gaýtadan işlemek

Önümiň ulanylyşy:Lukmançylyk guraly
Önüm salgysy:Dongguan, Guangdong, Hytaý
Öndüriji:“DongGuan Yong Chao Plastik Tehnologiýa Co., Ltd.
Gaýtadan işlemek tertibi:OEM / ODM özleşdirmek, gelýän materiallar bilen gaýtadan işlemek, çyzgylar we nusgalar bilen gaýtadan işlemek
Gaýtadan işleýän enjamlar:Gaiti, Engel markasy sanjym galyplaýjy maşyn
Enjamlaryň mukdary:90 sanjym galyplaýjy maşyn (80-1300 tonna)
Önümiň sitatasy:Bahasy ylalaşylýar, anyk sitatany habarlaşmak üçin e-poçta ýa-da telefon iberiň
Eltip bermek usuly:Iki tarap hem öz aralarynda gepleşik geçirer
Eltip beriş senesi:iki tarap tarapyndan hem gepleşikler geçirildi
Önümiň hilini tassyklamak:ISO9001, ISO14001, UL, IATF16949, ISO13485


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

kislorod maskasy

Kislorod maskasy tankdan kislorody adamyň öýkenine geçirýän enjamdyr.Kislorod maskalary burun we agzy (agyz-burun maskasy) ýa-da tutuş ýüzi (doly ýüz maskasy) örtüp biler.Adam saglygyny üpjün etmekde we uçarmanlaryň we awiakompaniýanyň ýolagçylarynyň howpsuzlygyny goramakda möhüm rol oýnaýar.

Kislorod maskasy inçe rezin kislorod üpjün ediji turba we süngü birleşmesi bilen awtomatiki birikdirijä birikdirilýär.Kislorod maskanyň suw howdanyna akmagyny dowam etdirýär.Howa saklaýjy halta ilki gazy saklaýar, soň bolsa ulalanda belli bir mukdarda kislorod saklap bilýär.Passengerolagçy suw howdanyny boşatmak üçin çuňňur dem alanda, maskadaky kabul ediş klapany kislorodyň girmegine mümkinçilik berýär.

Kislorod maskasy: Esasan burun gysgyjy, maska, elastik zolak, maska ​​bogun, kislorod turbasy, konus bogun we ş.m.Düzülip bilinýän maska: Esasan burun gysgyjy, maska, kislorod konsentrasiýasyny sazlaýjy, elastik zolak, konus bogun, öwrülişik, atomlaşdyryjy bogun we ş.m. agyr däl sorujy maska: esasan kislorod haltasyndan, kislorod haltasyndan, konwersiýadan ybarat bogun, gapdal deşik, maska, burun gysgyjy, elastik zolak, konus bogun, kislorod turbasy, konus interfeýsi, maska ​​bogun we ş.m. Atomlaşdyryjy maska: Esasan burun gysgyjy, maska, öwrülişik bogun, elastik zolak, atomlaşdyryjy tank, konus bogun, kislorod turbasy, konus interfeýsi we ş.m. Kesilen maska: esasan elastik zolakdan, kesilen maska, sferik bogun, egri bogun we ş.m.Esasy öndürijiligi we gurluşy: Kislorod saklaýyş ulgamy maska, kislorod saklaýan halta, T-tee, kislorod gowşuryş kateterinden we kesgitlenen böleklerden durýar.Maksady: Disne we gipoksiýa bilen kesellänler üçin.Ulanylyşy: Kislorod göni kislorod saklaýan halta salynýar, maska ​​hassanyň ýüzüne goýulýar we agz we burun ýapylýar.Maska kesgitli agzany ulanyp hassanyň kellesine dakylýar we kislorod berilýär.

Spesifikasiýa

Haryt ady Doly ýüzi silikon CPAP maskasy Silikon dem alyş maskasy
Material ABS, PP, Neýlon, PC, POM, PU, ​​TPU, TPV, PBT, PC + ABS, PE, PA6
Agram 2g-2kg
Surat çekmek Müşderi tarapyndan üpjün ediň (DXF / DWG / PRT / SAT / IGES / STEP we ş.m.), ýa-da nusga boýunça dizaýn
Enjamlar Sanjym galyplaýjy maşyn
Faceerüsti bejermek Elektroplat, boýag sepmek
Arza Awtoulag bölekleri, awtoulag gapy tutawajy, Awtoulag gapagy, jaý / örtük / korpus / esas, teleskop, gündelik harytlar, öý we ofis enjamlary, beýleki senagat ätiýaçlyk şaýlary
Hil Ibermezden ozal 100% gözden geçirmek
Gaplamak Karton gaplama ýa-da bellikli PVC halta;Agaç palet;müşderiniň talaby hökmünde
Hyzmat OEM hyzmaty, Qualityokary hilli bäsdeşlik bahasy çalt eltip bermek.Çalt jogap bermek bilen 24 sagat hyzmat
dthrfg (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň