Lukmançylyk we sanitariýa

  • Mahabat üçin 75 dýuým interaktiw planşet

    Mahabat üçin 75 dýuým interaktiw planşet

    Näme oýnamalydygyny saýlamak we saýlamak we islendik wagtda görkezilen mazmuny üýtgedip we atmosferany işjeňleşdirmek mümkinçiligi bilen bölekleýin “paýnamalary” giňeltmek company Kompaniýanyň içerki aragatnaşygyny has aňsatlaşdyryň we tekiz panel mahabaty müşderiler bilen aragatnaşyk guraly bolup biler. Extra “size goşmaça pul bermek” we amal çykdajylaryny tygşytlamak, maglumatlary öz wagtynda täzelemek we ajaýyp effektleri döretmegi aňsatlaşdyrmak mümkinçiligini alyň.