Awtoulag böleklerine sanjym galyplary

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Awtoulag böleklerine sanjym galyplary

Önümiň ulanylyşy:Awtoulag bölekleri
Önüm salgysy:Dongguan, Guangdong, Hytaý
Öndüriji:“DongGuan Yong Chao Plastik Tehnologiýa Co., Ltd.
Gaýtadan işlemek tertibi:OEM / ODM özleşdirmek, gelýän materiallar bilen gaýtadan işlemek, çyzgylar we nusgalar bilen gaýtadan işlemek
Gaýtadan işleýän enjamlar:Gaiti, Engel markasy sanjym galyplaýjy maşyn
Enjamlaryň mukdary:90 sanjym galyplaýjy maşyn (80-1300 tonna)
Önümiň sitatasy:Bahasy ylalaşylýar, anyk sitatany habarlaşmak üçin e-poçta ýa-da telefon iberiň
Eltip bermek usuly:Iki tarap hem öz aralarynda gepleşik geçirer
Eltip beriş senesi:iki tarap tarapyndan hem gepleşikler geçirildi
Önümiň hilini tassyklamak:ISO9001, ISO14001, UL, IATF16949, ISO13485


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

1. Dökmek ulgamy
Plastmassa burun boşlugyna girmezden ozal akym kanalynyň bir bölegini, şol sanda esasy akym kanalyny, sowuk iýmit deşigini, diweri we derwezäni öz içine alýar.

2. Kebşirleýiş bölekleri ulgamy:
Bu önümiň görnüşini emele getirýän dürli bölekleriň birleşmegine degişlidir, şol sanda hereketli ölmek, ölmek we boşluk (konkaw ölmek), ýadro (zarba ölmek), galyp taýagy we ş.m. coreadrosyň içki ýüzi emele gelýär we boşlugyň daşky görnüşi (konkaw öl) emele gelýär.Ölüm ýapylansoň, ýadro we boşluk öl boşlugyny emele getirýär.Wagtal-wagtal, önümçilik we önümçilik talaplaryna laýyklykda, ýadro we öl iş bloklarynyň kombinasiýasyndan, ýygy-ýygydan bir bölekden we diňe goýmagyň aňsat zaýalanan we işlemek kyn böleklerinde ýasalýar.

3, temperatura gözegçilik ulgamy.
Ölümiň sanjym prosesiniň temperatura talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, öleniň temperaturasyny sazlamak üçin temperatura gözegçilik ulgamy bolmaly.Termoplastiki sanjym galyplary üçin, sowadyş ulgamynyň galypyny sowatmak üçin esasy dizaýny (galyby hem gyzdyryp bolýar).Galyplary sowatmagyň umumy usuly, galyndyda sowadyjy suw kanalyny gurmak we galyndydan ýylylygy aýyrmak üçin aýlanýan sowadyjy suwdan peýdalanmakdyr.Galyndy gyzdyrmakdan başga-da, gyzgyn suwdan ýa-da gyzgyn ýagdan geçmek üçin sowadyjy suw ulanylyp bilner, galybyň içine we töweregine elektrik ýyladyş elementleri oturdylyp bilner.

dtrhd (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň