Robot

  • Süpürýän robot

    Süpürýän robot

    Süpürmek roboty akylly awtomatiki süpüriş enjamlarynyň bir görnüşidir.Süpürýän robot bilen, elleri azat etmekden ýüz öwürip, poly süpürmek agyrysy bilen däl-de, eýsem diňe bir güýji tygşytlamak bilen çäklenmän, aladalanmak hem mümkin.Häzirki zaman robotlary akylly, käbirlerinde öýüňizi uzakdan görmäge mümkinçilik berýän kameralar bar.