Hyzmat

Bir bitewi in engineeringenerçilik we ösüş hyzmatlary

Önümçilik üçin dizaýn

“Yongchao Technology”, müşderileriň soraglaryny alanyndan bäri müşderilere önüm dizaýnyna syn hyzmatlaryny hödürleýär.Müşderiler üçin taslama maslahat hyzmatlaryny beriň, şol sanda: önümiň çig malyny saýlamak, önüm dizaýny (önümiň gurluşy, funksional laýyklyk, galyndy ýasamak we önümiň sanjym-tehniki derňewi ýaly).Öňdebaryjy hyzmatlaryň bu tapgyry, müşderiler üçin önümi ösdürmegiň kemçiliklerini aradan aýyrmak üçin döredildi.

二厂 办公室 (1)
1598512049869021

CAD / CAE önümi we galyndy dizaýny

“Yongchao Technology”, dürli formatda CAD önüm çyzgylaryny alyp biler we müşderilere kesgitlenen formatda önüm we galyndy çyzgylaryny berip biler.

1598512052684329

Galyp akymynyň derňewi

“Yongchao Technology”, galyndy we akym dizaýny üçin bolup biljek töwekgelçilikleri azaltmak üçin professional galyndy akymynyň derňewi we hünär gurallary bilen enjamlaşdyrylandyr.

1598512055970213

Üýtgeşik artykmaçlyklar

“Yongchao Technology”, müşderilere hünär hyzmatlary we maslahat bermek üçin ygtybarly gözleg we dizaýn hünärmen geňeş toparyny döretdi.

Bir bitewi in engineeringenerçilik we ösüş hyzmatlary

“Yongchao Technology”, takyk galyplary, ýokary çylşyrymly sanjym galyplaýyş prosesini we awtomatiki gurnama tehnologiýasyny ösdürmäge ünsi jemleýär.“Yongchao Technology”, sanjym önümleriniň kiçelmeginiň, deformasiýasynyň, aşmagynyň we ş.m. öňüni almak we galyndylaryň takyklygyny we beýleki tehniki çäreleri üpjün etmek we dogry takyk sanjym galyplaryny kabul etmek üçin hünär tehnologiýasyny ulanyp, galyplar we sanjym galyplary pudagyna çuňňur gatnaşdy. in engineeringenerçilik gözlegleri üçin çalt galyplar üçin amatly.

_MG_2483

Elektronika bölümi

_MG_2621

Spreý çyzygy

_MG_2548

Galyp ýasamak

_MG_2365

Önümçilik ussahanasy

_MG_2494

Gurnamak prosesi

HYZMAT8

QA synag enjamlary