Custörite simsiz gapy gabygynyň sanjym galyplary

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady:Custörite simsiz gapy gabygynyň sanjym galyplary
Önümiň ulanylyşy:gündelik zerur zatlar
Önüm salgysy:Dongguan, Guangdong, Hytaý
Öndüriji:“DongGuan Yong Chao Plastik Tehnologiýa Co., Ltd.
Gaýtadan işlemek tertibi:OEM / ODM özleşdirmek, gelýän materiallar bilen gaýtadan işlemek, çyzgylar we nusgalar bilen gaýtadan işlemek
Gaýtadan işleýän enjamlar:Gaiti, Engel markasy sanjym galyplaýjy maşyn
Enjamlaryň mukdary:90 sanjym galyplaýjy maşyn (80-1300 tonna)
Önümiň sitatasy:Bahasy ylalaşylýar, anyk sitatany habarlaşmak üçin e-poçta ýa-da telefon iberiň
Eltip bermek usuly:Iki tarap hem öz aralarynda gepleşik geçirer
Eltip beriş senesi:iki tarap tarapyndan hem gepleşikler geçirildi
Önümiň hilini tassyklamak:ISO9001, ISO14001, UL, IATF16949, ISO13485

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Batareýa mugt simsiz gapy jaňy, ulanyjynyň gapy düwmesine basanda energiýany ýygnap, gapy jaňynyň ses mikrofonyny herekete getirmek üçin elektrik energiýasyna öwrüp bilýän energiýany ele almak tehnologiýasyny kabul edýändigini aňladýar.Onuň ýapyk enjamy, toklara birikmek üçin gapy jaňy mikrofonydyr.Gapynyň jaň düwmesinden emele gelen dolandyryş signaly simsiz signal geçiriji arkaly iberilýär we ýapyk bölümiň simsiz signal kabul edijisi simsiz signal alýar we jaňy jyňňyrdadýar.

Simsiz wizual gapy jaňy sesli jaň edip, gelýänleriň suratlaryny görüp biler.Simsiz wizual gapy jaň önüminiň aýratynlyklary: 1. Wizual interkom funksiýasy: myhmanlar bar, gapy jaňyny basmaly, mugt interkom jaň sesiniň öňündäki ýaly açyk;2. Daşky gözegçilik funksiýasy: gapyda geň ses bar, ýuwaşlyk bilen basyň, bir seredeniňde düşnükli bolar, howpsuzlyk;3 uzakdan dolandyryş gulpuny açmak funksiýasy: maşgala öýi gaty giç;Daşarda gaty sowuk;Krowatda turmak isleme;Kompýuterde turmak islemeýärin;Entlyuwaşlyk bilen basyň, adamlar görüp bilerler, awtomatiki gulpy açýarlar;4. Surat arhiw funksiýasy: Öý eýesi öýde däl, myhmanlar bar.Daşaýjy gapynyň jaňyny kaksa, awtomatiki usulda saklanan suratlary alar, ussat mugt gözlegden soň gaýdyp geler.Möhüm ýygnagy sypdyrmazlyk;Olykylyşa garşy 5 duýduryş funksiýasy: gapy maşyny zaýalanan bolsa, ýapyk we açyk bölümler duýduryş berer.

dtjgf (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň