Custöriteleşdirilen awtoulag bölekleri şassi sanjym galyplary

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Custöriteleşdirilen awtoulag bölekleri şassi sanjym galyplary

Önümiň ulanylyşy:Awtoulag bölekleri
Önüm salgysy:Dongguan, Guangdong, Hytaý
Öndüriji:“DongGuan Yong Chao Plastik Tehnologiýa Co., Ltd.
Gaýtadan işlemek tertibi:OEM / ODM özleşdirmek, gelýän materiallar bilen gaýtadan işlemek, çyzgylar we nusgalar bilen gaýtadan işlemek
Gaýtadan işleýän enjamlar:Gaiti, Engel markasy sanjym galyplaýjy maşyn
Enjamlaryň mukdary:90 sanjym galyplaýjy maşyn (80-1300 tonna)
Önümiň sitatasy:Bahasy ylalaşylýar, anyk sitatany habarlaşmak üçin e-poçta ýa-da telefon iberiň
Eltip bermek usuly:Iki tarap hem öz aralarynda gepleşik geçirer
Eltip beriş senesi:iki tarap tarapyndan hem gepleşikler geçirildi
Önümiň hilini tassyklamak:ISO9001, ISO14001, UL, IATF16949, ISO13485


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Maşynyň gapdal goltugyna awtoulag goltugy hem diýilýär.Ilkibaşda ýolagçylara tirsek goldawyny bermek üçin döredilip, soňra gürleşmek, işlemek, resminamalary okamak we ş.m. üçin amatly bolup bilýän goltuk paneli ýaly awtoulag saklanýan gutuda işlenip düzüldi.

Sürüji we ýolagçy üçin tirsek goldawyny üpjün etmek üçin gapdal goltuklar gapynyň içine goýulýar.Kosmos çuňlugyny üpjün etmek, awtoulagyň içindäki ammary köpeltmek üçin dizaýn düşünjesi arkaly.

Käbir modellerde yzky goltukda käse saklaýjylary ýa-da saklaýyş gutulary bar, käbir kaşaň awtoulaglar yzky AV ulgamyny işletmek üçin yzky goltukda adam-kompýuter täsir ulgamlaryny birleşdirdi.

Gapynyň gapdal çarçuwasy belli bir derejede awtoulagyň daşyndaky päsgelçiligi izolirläp, gapdal täsirini azaldyp we eýesini gorap biler.Maşynyň içki gözelligi, gapylaryň gapdal çarçuwalarynyň bezegi bilen hem baglanyşyklydyr.Gapdal çarçuwanyň hili esasan gapdal çarçuwanyň berkliginde, gapynyň möhürlenmeginde we açylmagynyň we ýapylmagynyň amatlylygynda görkezilýär, elbetde, funksiýalaryň ulanylyşynyň beýleki görkezijileri hem bar.Çaknyşyklara garşy öndürijilik aýratyn möhümdir, sebäbi ulagyň gapdalyndaky çaknyşyk, bufer aralygy gaty gysga, gapdal çarçuwanyň dizaýn düşünjesi ýaşaýjylary netijeli gorap biler.

Spesifikasiýa

Haryt ady Cörite CNC gaýtadan işleýän plastmassa Awtoulag paneli çarçuwasy
Material ABS, PP, Neýlon, PC, POM, PU, ​​TPU, TPV, PBT, PC + ABS, PE, PA6
Agram 2g-20kg
Surat çekmek Müşderi tarapyndan üpjün ediň (DXF / DWG / PRT / SAT / IGES / STEP we ş.m.), ýa-da nusga boýunça dizaýn
Enjamlar Sanjym galyplaýjy maşyn
Faceerüsti bejermek Elektroplat, boýag sepmek
Arza Awtoulag bölekleri, awtoulag gapy tutawajy, Awtoulag gapagy, jaý / örtük / korpus / esas, teleskop, gündelik harytlar, öý we ofis enjamlary, beýleki senagat ätiýaçlyk şaýlary
Hil Ibermezden ozal 100% gözden geçirmek
Gaplamak Karton gaplama ýa-da bellikli PVC halta;Agaç palet;müşderiniň talaby hökmünde
Hyzmat OEM hyzmaty, Qualityokary hilli bäsdeşlik bahasy çalt eltip bermek.Çalt jogap bermek bilen 24 sagat hyzmat
dthdf (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň