Custöriteleşdirilen awtoulag bölekleri kondisioner sanjym galyplary

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Custöriteleşdirilen awtoulag bölekleri kondisioner sanjym galyplary

Önümiň ulanylyşy:Awtoulag bölekleri
Önüm salgysy:Dongguan, Guangdong, Hytaý
Öndüriji:“DongGuan Yong Chao Plastik Tehnologiýa Co., Ltd.
Gaýtadan işlemek tertibi:OEM / ODM özleşdirmek, gelýän materiallar bilen gaýtadan işlemek, çyzgylar we nusgalar bilen gaýtadan işlemek
Gaýtadan işleýän enjamlar:Gaiti, Engel markasy sanjym galyplaýjy maşyn
Enjamlaryň mukdary:90 sanjym galyplaýjy maşyn (80-1300 tonna)
Önümiň sitatasy:Bahasy ylalaşylýar, anyk sitatany habarlaşmak üçin e-poçta ýa-da telefon iberiň
Eltip bermek usuly:Iki tarap hem öz aralarynda gepleşik geçirer
Eltip beriş senesi:iki tarap tarapyndan hem gepleşikler geçirildi
Önümiň hilini tassyklamak:ISO9001, ISO14001, UL, IATF16949, ISO13485


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Awtoulag kondisioner enjamyna awtoulag kondisioneri diýilýär.Iň oňat ýagdaýda awtoulagdaky temperaturany, çyglylygy, howanyň arassalygyny we howa akymyny sazlamak we gözegçilikde saklamak, ýolagçylar üçin amatly gezelenç gurşawyny üpjün etmek we syýahat ýadawlygyny azaltmak üçin ulanylýar;Sürüjiler üçin oňat iş şertlerini döredýän we howpsuz sürmegi üpjün etmekde möhüm rol oýnaýan ventilyasiýa enjamy.Adatça sowadyjy enjam, ýyladyş enjamy we howa çalşygy we howa çalşygy enjamy.Bu görnüşli bilelikdäki enjam, awtoulagyň içindäki çäkli ýerden doly peýdalanýar, ýönekeý gurluş, işlemek aňsat, halkara meşhur häzirki zaman awtoulag kondisioner ulgamy.

Awtomatiki kondisioneriň wezipeleri içerki temperaturany we çyglylygy awtomatiki sazlamagy, gaýdyp gelýän howany we üpjün ediş howa re modeimini awtomatiki dolandyrmagy, iş tertibine we howa çalşygynyň göwrümine gözegçilik etmegi öz içine alýar.Elektron dolandyryş bölümi, kondisioner görkeziş dolandyryş panelindäki düwmeleriň üsti bilen sürüji ýa-da ýolagçylar tarapyndan düzülen Sazlamalara laýyklykda kondisioner ulgamyny awtomatiki usulda işleder we giriş signallaryna laýyklykda howa üpjünçiliginiň temperaturasyny we howa üpjünçiliginiň tizligini wagtynda düzer. awtoulagyň içindäki howa gurşawyny iň gowy ýagdaýda saklamak üçin dürli datçikler.

Spesifikasiýa

Haryt ady

Cörite CNC gaýtadan işleýän plastmassa Awtoulag kondisioneri

Material ABS, PP, Neýlon, PC, POM, PU, ​​TPU, TPV, PBT, PC + ABS, PE, PA6
Agram 2g-20kg
Surat çekmek Müşderi tarapyndan üpjün ediň (DXF / DWG / PRT / SAT / IGES / STEP we ş.m.), ýa-da nusga boýunça dizaýn
Enjamlar Sanjym galyplaýjy maşyn
Faceerüsti bejermek Elektroplat, boýag sepmek
Arza Awtoulag bölekleri, awtoulag gapy tutawajy, Awtoulag gapagy, jaý / örtük / korpus / esas, teleskop, gündelik harytlar, öý we ofis enjamlary, beýleki senagat ätiýaçlyk şaýlary
Hil Ibermezden ozal 100% gözden geçirmek
Gaplamak Karton gaplama ýa-da bellikli PVC halta;Agaç palet;müşderiniň talaby hökmünde
Hyzmat OEM hyzmaty, Qualityokary hilli bäsdeşlik bahasy çalt eltip bermek.Çalt jogap bermek bilen 24 sagat hyzmat
durtgf (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň